Пропаведзь у нядзелю пасля Уздзвіжання

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

Сёння, у  Нядзелю пасля свята  Уздзвіжання  Пачэснага і Жыватворнага Крыжа, згодна з богаслужбовым Уставам Праваслаўнай Царквы, падчас літургіі павінна быць прачытана Евангелле пра самаахвярнае нясенне свайго ўласнага жыццёвага крыжа, якое патрабуецца ад кожнага чалавека, што імкнецца ісці за Хрыстом.

Гасподзь нікога гвалтам не прымушае ісці за Сабой, але кож-наму пакідае свабоду ўласнага выбару – ісці ці не ісці ўслед за Ім.

Уздзвіжанне Крыжа Гасподняга

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

Узвіжанне Пачэснага і Жыватворнага Крыжа ГасподнягаУзвіжанне Пачэснага і Жыватворнага Крыжа ГасподнягаСвята Уздзвіжання Крыжа Господняга вельмі старажытнае. Нам вядома, што яно святкавалася ўжо ў пятым стагоддзі, а ўсталявана з нагоды вялікай радасці – здабыцця Крыжа, на якім быў раcпяты Гасподзь наш Іісус Хрыстос.

ПРОПАВЕДЗЬ НА НАРАДЖЭННЕ ПРАСВЯТОЙ БАГАРОДЗІЦЫ

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

Нараджэнне Прасвятой Уладычыцы нашай Багародзіцы і заўжды Дзевы Марыі святкуецца Царквой як дзень сусветнай радасці. У гэты светлы дзень, на мяжы Старога і Новага запаветаў, нарадзілася Найблагаславеннейшая Дзева Марыя, Якой ад веку Промыслам Божым наканавана было паслужыць таямніцы ўцялеснення Бога Слова: стаць Маці Збавіцеля свету – Госпада нашага Іісуса Хрыста.

ПРА ПАКЛІКАНЫХ НА ПIР

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

«Бо не паслаў  Бог  Сына  Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет выратаваны быў праз Яго» (Ін. 3:17). Гэтыя словы з Евангелля ад Іаана мы чуем сёння ў сувязі з надыходзячым святкаваннем Уздзвіжання Жыватворнага і Пачэснага Крыжа Гасподняга.

ВІНАГРАДНІК І ВІНАГРАДАРЫ

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

Гэтая прытча адлюстроўвае нам усю гісторыю чалавечага роду. Уся гэтая прытча – апавяданне пра адрачэнне ад Самога Госпада Іісуса Хрыста. Вінаграднік у ёй – спачатку абраны Богам народ Ізраіля. Як гаворыць прарок Ісаія, вінаграднік Гасподні – народ ізраільскі (Іс. 5: 7). Гаспадар вінаградніку – Бог, вінаградары – рэлігійныя правадыры народа, слугі, якія прыход-зяць, каб сабраць плады, – пасланыя Богам прарокі. І, нарэшце, Сын – Хрыстос Месія: Ён пасланы як апошні пасланец у свет.

БАГАТЫ ЮНАК

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

Прытча пра багатага юнакаПрытча пра багатага юнакаМы чуем гісторыю пра багатага юнака, пра смутак чалавека, які пабаяўся спадзявацца толькі на Бога. Усё ёсць у яго, аднаго не хапае – благадаці. І сёння ў кантэксце гэтай прытчы мы пагаворым пра пагарду да багацця. Тэма гэта выключна важная як для кожнага з нас, так і для ўсяго сучаснага грамадства. Прычым для нашага грамадства яна, магчыма, актуальная нават у большай ступені, чым для таго грамадства, якое існавала ў часы Хрыста.

ПРОПАВЕДЗЬ НА УСПЕННЕ ПРАСВЯТОЙ БАГАРОДЗIЦЫ

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

Сёння  Царква ўзгадвае смерць той, чый Сын, паводле веры нашай, перамог смерць, паўстаў з мёртвых і нам дараваў абяцанне апошняга ўваскрасення і ўрачыстасці жыцця неўміручага. Прыгадваюцца словы адной з цудоўных малітваў, звернутых да Божай Маці. Малітвы, у якой Марыя названая «світанкам таямнічага дня» . Быццам святло гэтага світанку льецца са свята Успення, сама смерць становіцца жыццём і ўрачыстасцю жыцця. Смерць становіцца «світанкам таямнічага дня».

ПРЫТЧА ПРА ЛІТАСЦІВАГА ЦАРА І ЖОРСТКАГА ПАЗЫКАДАЎЦА

У імя Айца і Сына і Святога Духа!

Святыя айцы паказалі нам розныя шляхі да збаўлення. Кожны з іх валодаў пэўнай дабрадзейнасцю: прападобны Макарый Вялікі – змірэннем; авва Агафон – дарам развагі; прапа-добны Сісой – гарачай малітвай, у час якой ззяў, як сонца, яго твар, і нават пальцы рук свяціліся, быццам запаленыя свечкі; прападобны Яфрэм Сірын – пакаянным плачам; прападобны Маісей Мурын – міласэрнасцю, клопатам пра састарэлых і хворых манахаў. Адныя служылі Госпаду ў маўклівасці і адзіноце, знаходзячыся ў малітве да Яго за ўвесь свет, іншыя служылі Богу праз асобу чалавека – таго, хто быў побач з імі, – свайго бліжняга.

Расклад богаслужэнняў

Падаць запіску

Дапамагчы храму

Увайсці

Аўтарызацыя

Імя карыстальніка *
Пароль *
Запомніць мяне

Падпіска на вершы Л.Геніюш

Каложа 360°

Навіны Гродзенскай епархіі

Уваход

Пахвала Каложская

Д/ф "Каложа" (2007 г.)