Відэа казаняў святароў Каложскага прыходу.

Глядзіце наш канал на Youtube

Нядзельная казань протаіерэя Аляксандра Балоннікава. Пачатак Піліпаўскага посту

Казань іерэя Ігара Данільчыка на нядзельнае евангельскае чытанне 24.11.2013

Евангелле паводле Лукі, 10:25-37.

І вось, устаў нейкі законнік   і, спакушаючы Яго, сказаў: Настаўнік! што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?
Ён жа сказаў яму: у законе што напісана? як чытаеш?
Той жа сказаў у адказ: “узлюбі Госпада Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і ўсёй сілаю тваёю, і ўсім разуменнем тваім”, і “бліжняга твайго, як самога сябе”.
Іісус сказаў яму: правільна ты адказаў; рабі гэта, і будзеш жыць.
Але той, хочучы апраўдаць сябе, сказаў Іісусу: а хто мой бліжні?

Нядзельная казань іерэя Ігара Данільчыка

Евангелле паводле Лукі, 8:41-56.

І вось прыйшоў чалавек,  імем Іаір, які быў старэйшынам сінагогі; і, упаўшы да ног Іісуса, ён прасіў Яго ўвайсці ў дом яго, бо ў яго была адзіная дачка, гадоў дванаццаці, і яна памірала. Калі ж Ён ішоў, народ напіраў на Яго. І жанчына, якая мела кровацячэнне ўжо дванаццаць гадоў, і патраціла на лекараў усю маёмасць ды ні ў аднаго не магла вылечыцца, падышоўшы ззаду, дакранулася да краю вопраткі Яго;

Казань у нядзелю 10 лістапада

Евангелле паводле Лукі, 8:26-39.

І прыплылі ў зямлю Гадарынскую,  што насупраць Галілеі.

Калі ж Ён выйшаў на зямлю, сустрэў Яго нейкі чалавек з горада, апантаны дэманамі з даўняга часу, і адзення не насіў ён, і ў доме не жыў, а ў магільных пячорах. Убачыўшы Іісуса і закрычаўшы, ён упаў перад Ім і моцным голасам сказаў: што Табе да мяне, Іісусе, Сыне Бога Усявышняга? малю Цябе, не муч мяне. Таму што загадаў Іісус духу нячыстаму выйсці з чалавека; бо доўгі час той хапаў яго, і звязвалі яго ланцугамі і аковамі, і сцераглі; але ён разрываў путы, і дэман гнаў яго ў пустыні. І спытаўся ў яго Іісус, кажучы: як імя тваё? Той адказаў: легіён; бо многа дэманаў увайшло ў яго. І яны прасілі Іісуса, каб не загадаў ім ісці ў бездань.

Казанне ў нядзелю 3 лістапада

   

Евангелле паводле Лукі, 16:19-31.

Адзін чалавек быў багаты і апранаўся ў парфіру і вісон, і кожны дзень раскошна банкетаваў. І быў адзін убогі, імем Лазар, які ляжаў перад варотамі яго, пакрыты язвамі, і хацеў насыціцца крошкамі, што падалі са стала багача; а яшчэ і сабакі, прыходзячы, лізалі язвы яго.

Казанне ў нядзелю 27 кастрычніка

 

Евангелле паводле Лукі, 8:5-15.

Калі ж сабралася мноства народу із усіх гарадоў папрыходзілі да Яго, Ён сказаў прытчай:

Відэа казання протаіерэя Георгія Роя ў нядзелю 21 красавіка

 

Евангельскае чытанне. Вылячэнне спаралізаванага. Сын Чалавечы ёсць Бог, які можа дараваць грахі

Евангелле паводле Марка 2:1–12. – Зачала 7
[Вылячэнне спаралізаванага]

 

І, калі праз некаторы час прыйшоў Ён зноў у Капернау́м праз некалькі дзён, і чу́тна стала, што Ён у доме. І адразу сабра́лася многа народу, так што не ўмяшчаліся ўжо і пры дзвярах, і Ён казаў ім слова.  І прыйшлі да яго са спаралізава́ным, якога трымалі на руках чацвёра;  і, не ма́ючы як наблі́зіцца да Яго з-за натоўпу, яны разабралі дах над тым месцам, дзе Ён быў, і, зрабіўшы дзіру, апусці́лі ў яе пасцель, на якой ляжаў спаралізава́ны. І, убачыўшы веру іх, Іісус кажа спаралізава́наму:

Расклад богаслужэнняў

Падаць запіску

Дапамагчы храму

Увайсці

Аўтарызацыя

Імя карыстальніка *
Пароль *
Запомніць мяне

Падпіска на вершы Л.Геніюш

Каложа 360°

Навіны Гродзенскай епархіі

Уваход

Пахвала Каложская

Д/ф "Каложа" (2007 г.)