Нядзельная казань протаіерэя Аляксандра Балоннікава. Пачатак Піліпаўскага посту

Казань іерэя Ігара Данільчыка на нядзельнае евангельскае чытанне 24.11.2013

Евангелле паводле Лукі, 10:25-37.

І вось, устаў нейкі законнік   і, спакушаючы Яго, сказаў: Настаўнік! што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?
Ён жа сказаў яму: у законе што напісана? як чытаеш?
Той жа сказаў у адказ: “узлюбі Госпада Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і ўсёй сілаю тваёю, і ўсім разуменнем тваім”, і “бліжняга твайго, як самога сябе”.
Іісус сказаў яму: правільна ты адказаў; рабі гэта, і будзеш жыць.
Але той, хочучы апраўдаць сябе, сказаў Іісусу: а хто мой бліжні?

Нядзельная казань іерэя Ігара Данільчыка

Евангелле паводле Лукі, 8:41-56.

І вось прыйшоў чалавек,  імем Іаір, які быў старэйшынам сінагогі; і, упаўшы да ног Іісуса, ён прасіў Яго ўвайсці ў дом яго, бо ў яго была адзіная дачка, гадоў дванаццаці, і яна памірала. Калі ж Ён ішоў, народ напіраў на Яго. І жанчына, якая мела кровацячэнне ўжо дванаццаць гадоў, і патраціла на лекараў усю маёмасць ды ні ў аднаго не магла вылечыцца, падышоўшы ззаду, дакранулася да краю вопраткі Яго;

Казань у нядзелю 10 лістапада

Евангелле паводле Лукі, 8:26-39.

І прыплылі ў зямлю Гадарынскую,  што насупраць Галілеі.

Калі ж Ён выйшаў на зямлю, сустрэў Яго нейкі чалавек з горада, апантаны дэманамі з даўняга часу, і адзення не насіў ён, і ў доме не жыў, а ў магільных пячорах. Убачыўшы Іісуса і закрычаўшы, ён упаў перад Ім і моцным голасам сказаў: што Табе да мяне, Іісусе, Сыне Бога Усявышняга? малю Цябе, не муч мяне. Таму што загадаў Іісус духу нячыстаму выйсці з чалавека; бо доўгі час той хапаў яго, і звязвалі яго ланцугамі і аковамі, і сцераглі; але ён разрываў путы, і дэман гнаў яго ў пустыні. І спытаўся ў яго Іісус, кажучы: як імя тваё? Той адказаў: легіён; бо многа дэманаў увайшло ў яго. І яны прасілі Іісуса, каб не загадаў ім ісці ў бездань.

Казанне ў нядзелю 3 лістапада

   

Евангелле паводле Лукі, 16:19-31.

Адзін чалавек быў багаты і апранаўся ў парфіру і вісон, і кожны дзень раскошна банкетаваў. І быў адзін убогі, імем Лазар, які ляжаў перад варотамі яго, пакрыты язвамі, і хацеў насыціцца крошкамі, што падалі са стала багача; а яшчэ і сабакі, прыходзячы, лізалі язвы яго.

Казанне ў нядзелю 27 кастрычніка

 

Евангелле паводле Лукі, 8:5-15.

Калі ж сабралася мноства народу із усіх гарадоў папрыходзілі да Яго, Ён сказаў прытчай:

Відэа казання протаіерэя Георгія Роя ў нядзелю 21 красавіка

 

Евангельскае чытанне. Вылячэнне спаралізаванага. Сын Чалавечы ёсць Бог, які можа дараваць грахі

Евангелле паводле Марка 2:1–12. – Зачала 7
[Вылячэнне спаралізаванага]

 

І, калі праз некаторы час прыйшоў Ён зноў у Капернау́м праз некалькі дзён, і чу́тна стала, што Ён у доме. І адразу сабра́лася многа народу, так што не ўмяшчаліся ўжо і пры дзвярах, і Ён казаў ім слова.  І прыйшлі да яго са спаралізава́ным, якога трымалі на руках чацвёра;  і, не ма́ючы як наблі́зіцца да Яго з-за натоўпу, яны разабралі дах над тым месцам, дзе Ён быў, і, зрабіўшы дзіру, апусці́лі ў яе пасцель, на якой ляжаў спаралізава́ны. І, убачыўшы веру іх, Іісус кажа спаралізава́наму:

Расклад богаслужэнняў

Падаць запіску

Дапамагчы храму

Увайсці

Аўтарызацыя

Імя карыстальніка *
Пароль *
Запомніць мяне

Падпіска на вершы Л.Геніюш

Каложа 360°

Навіны Гродзенскай епархіі

Уваход

Пахвала Каложская

Д/ф "Каложа" (2007 г.)